א א א
 

תגיות

PCI-DSS-2013

 גמא שוב לפני כולם ביום חמישי ה- 31.5.2013 קיבלה חברת גמא מחברת קומסק, בשנה השניה ברציפות, תעודת המסמכה המאשרת עמידה בתקן PCI. תקן PCI מורכב מסדרה של דרישות טכניות ותפעוליות אשר מטרתם העיק...
רלוונטיות:   
 

PCI -DSS-2012

 גמא שוב לפני כולם ביום חמישי ה- 31.5.2012 קיבלה חברת גמא מחברת קומסק, בטקס רשמי במשרדי החברה את ההסמכה כי החברה עומדת בתקן PCI. תקן PCI מורכב מסדרה של דרישות טכניות ותפעוליות אשר מטרתם הע...
רלוונטיות:   
 

PCI-DSS-2015

 גמא שוב לפני כולם ביום ראשון ה- 02.08.2015 קיבלה חברת גמא מחברת קומסק, בטקס רשמי במשרדי החברה את ההסמכה כי החברה עומדת בתקן PCI. תקן PCI מורכב מסדרה של דרישות טכניות ותפעוליות אשר מטרתם ה...
רלוונטיות:   
 

PCI-DSS-2014

 גמא שוב לפני כולם ביום שלישי ה- 01.07.2014 קיבלה חברת גמא מחברת קומסק, בטקס רשמי במשרדי החברה את ההסמכה כי החברה עומדת בתקן PCI. תקן PCI מורכב מסדרה של דרישות טכניות ותפעוליות אשר מטרתם ה...
רלוונטיות:   
 

PCI-DSS-2016

 גמא שוב לפני כולם ביום שלישי ה- 01.11.2016 קיבלה חברת גמא מחברת קומסק, בטקס רשמי במשרדי החברה את ההסמכה כי החברה עומדת בתקן PCI. תקן PCI מורכב מסדרה של דרישות טכניות ותפעוליות אשר מטרתם ה...
רלוונטיות:   
 
 
 
בהתאם לחוק יצוין כי אי עמידה בפירעון הלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל