א א א
 

תגיות

אשראי חוץ בנקאי

אשראי והלוואות לצורך הון חוזר והרחבת פעילות חברות ובתי עסק
רלוונטיות:   
 

האם המקדמה ניתנת בריבית קבועה או משתנה?

האם המקדמה ניתנת בריבית קבועה או משתנה?
רלוונטיות:   
 

אני מנכה כרטיסי אשראי דרככם, האם ניתן לקבל בנוסף גם מקדמה?

אני מנכה כרטיסי אשראי דרככם, האם ניתן לקבל בנוסף גם מקדמה?
רלוונטיות:   
 

/


רלוונטיות:   
 

למה גמא

איך תבחרו את  חברת המימון המתאימה לכם ביותר?   חפשו חברה שמעניקה לכם שליטה טובה יותר בתזרים המזומנים  פריסת התשלומים לצרכן הסופי שלכם משפרת את התחרותיות והרווחיות של העסק שלכם  קבלת...
רלוונטיות:   
 
 
 
בהתאם לחוק יצוין כי אי עמידה בפירעון הלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל