א א א
 

תגיות

בקרת אשראי

התאמות ממוכנות ישירות לתוכנות הנה"ח, כולל רישום פקודות יומן לפעילות הפיננסית של בית העסק
רלוונטיות:   
 
 
 
בהתאם לחוק יצוין כי אי עמידה בפירעון הלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל