א א א
 

תגיות

מידרוג גמא

מצוינות בדירוג אשראי לטווח ארוך חברת דירוג האשראי המובילה מידרוג מעניקה לגמא ציון "גבוה מאד" בדירוג חברות בקטגוריית סיכוני אשראי. על פי הניטור של מדרוג גמא זוכה בדרוג Aa3 ודרוג נזילות ז"ק P-1. ...
רלוונטיות:   
 
 
 
בהתאם לחוק יצוין כי אי עמידה בפירעון הלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל